PLANK N˚070

Et gulv med korte og smale planker som gir utallige leggemuligheter.